×
ffu

Flyg, försvar och underhåll

Att maximera antalet driftdugliga fordon över tid och samtidigt minimera lager och operationella utgifter är en svår balansakt. Cervinos experter arbetar med dessa frågor dagligen och vi vet att det behövs kontinuerliga åtgärder på många områden för att uppnå detta. Cervino har kunskapen och erfarenheten att kunna bidra till förbättringar inom både civilt och militärt underhåll och drift av komplexa tekniska system.

Våra konsulter har tillsammans många års erfarenhet av att implementera MRO-system såsom AMOS, Maintenix och M3 inom flygindustrin och är vana att driva komplexa förändringsprojekt i underhållsorganisationer. Inom försvarsområdet erbjuder Cervino också  tjänster inom säkerhets och beredskapsplanering där våra erfarna konsulter hjälper kunderna att möta den nya tidens hot.

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi!

Se fler kunder