×
ItoT

Tjänster IT & Telekom

Cervino levererar talanger inom IT och Telekom.

Ledning och Strategi

Cervinos konsulter har lång erfarenhet av projekt- och programledning samt förändringsledning inom IT och Telekom. Vi erbjuder såväl tekniska projektledare med branschspecifik kunskap som seniora projektledare som kan leda större projekt eller program.

Våra projektledare är erfarna och har arbetat inom internationella organisationer där projekt bedrivs med projektmedlemmar från ett flertal länder. Budgetansvar och krävande styrgrupper är vardagsmat för oss.

Vi är resultatorienterade och har stor en kunskaps- och erfarenhetsbank. Vårt arbete bedrivs med utgångspunkt i etablerade metoder där särskild vikt läggs i ett agilt arbetssätt.

Arkitektur och utveckling

Våra erfarna medarbetare har den kombination av teknisk kompetens och verksamhetsförståelse som krävs för att framgångsrikt utveckla system som motsvarar högt ställda krav på kvalitet, kostnad och leveransprecision.

Att beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband kräver erfarenhet. Vi erbjuder seniora arkitekter inom områdena, lösning, system, verksamhet och affärsarkitektur för att hjälpa er att förbättra och utveckla system, processer, informations- och affärsmodeller.

Söker du seniora systemutvecklare med lång erfarenhet av agila metoder såsom scrum, lean och kanban? Vi kan bidra med kompetenser inom front- och backendutveckling och har experter både inom java/open source och .Net.

Uttryck som ”continuous delivery” och ”behavior and test driven development” är självklarheter för oss.

Kravanalys

Vi ser kravanalys som en avgörande faktor för framgången för införandet av ett nytt system och för att lyckas med ett IT-projekt måste kravarbetet kontinuerligt fortgå under hela projektets gång.

Vi erbjuder erfarna kravanalytiker som är experter på att förstå processerna i kundernas organisation eller verksamhet och identifiera på vilket sätt IT kan vara ett stöd. Vi jobbar med ett flertal olika tekniker för att kartlägga och förstå kundens och systemanvändarnas behov. För oss är det viktigt att kraven är kopplade till identifierade affärsbehov och definierade på en detaljnivå som är tillräcklig för systemdesign.

Våra konsulter trivs bra i rollen som att med att vara spindeln i nätet och att vara den flexibla länken mellan verksamheten och systemutvecklarna.

QA/Test

Kvalitetssäkring och test är en nödvändighet för att leverera rätt saker vid rätt tidpunkt och en förutsättning för att uppnå hög kvalitet till en lägre kostnad.

Vi arbetar framgångsrikt med analyser, strategier och tekniker för att uppnå rätt kvalitetsnivå. Våra erfarna testledare är specialister på att identifiera de mest lämpliga testmetoderna för att säkerställa dem mest kostnadseffektiva kvalitetsnivån.

Hos oss hittar du specialister inom bland annat testledning, testautomatisering och prestandatestning.

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi!

Se fler kunder