×
PoL

Produktion & Logistik

Att arbeta med tillverkning och vara leverantör innebär som regel att man omfattas av komplexa flöden. Optimering av varuförsörjningen med rätt varor i lager, minimering av spill genom tillämpning av LEAN  samt snabba kundleveranser är bara några exempel på krav och frågeställningar som Cervino kan hjälpa ditt företag med. Det är mycket viktigt att bygga upp system för att kunna planera och styra dessa flöden samt att få informationssystem att samverka inom hela värdekedjan. Cervino har en bred erfarenhet av att utveckla flöden inom hela varuförsörjningsprocessen för företag som arbetar med tillverkning.

Cervino har talanger som driver inköps- och logistikfrågor med framgång, som kartlägger inköpsstrategi och logistikfunktion för att hitta utvecklingsområden som minskar kostnader, effektiviserar leveranser och frigör kapital från lager- och produktion. I detta arbete ingår ofta förhandlingsförberedelser, styrning av inköpssortiment, förbättring av inköpsrutiner samt stöd vid implementering av inköpssystem. På logistiksidan innebär det till exempel kartläggning av materialflöden, styrning av distributionsflöden, ledtidsförkortning i produktionen, minskning av kapitalbindning i lager och produktion samt prognostisering.

Vill du veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi!

Se fler kunder